Dracula

In 1897 Transylvania, the blood-drinking Count draws his plans against Victorian London.

Stranger Things

When a young boy disappears, his mother, a police chief, and his friends must confront terrifying supernatural forces in order to get him back.

What We Do in the Shadows

A look into the daily (or rather, nightly) lives of three vampires, who’ve lived together for over 100 years, on Staten Island.

Taboo

Macəra sevən Ceyms Kazaya Deleyni atasınından miras qalan gəmiçilik imperiyasını yenidən inşa etmək üçün 1812-ci ildə Londona qayıdır. Ancaq həm hökumət həm rəqibləri ona qalan mirasa göz dikirlər.

The Mist

Ürküdücü çən kiçik bir qəsəbəni bürüyür, qəsəbə sakinlər sirli çən və onun gətirdiyi hədələr ilə savaşır. Qəsəbə sakinləri öz ağıl və mənəviyyatlarını qorumağa çalışırlar.

Seach
Genres


Trailers